Studenter som har gått denna profil får en lärarexamen om 240 hp på avancerad nivå mot yngre åldrar och kommer att undervisa inom grundskolans olika ämnen. Den estetiska profilen ger viktiga verktyg för din yrkesutövning.