De studenter som har gått denna profil har kompetens att arbeta med drama/teater i grundskolan samt på estetiska programmet och som enskilt ämne på gymnasiet.  Studenten får en lärarexamen om minst 270 hp på avancerad nivå.