Du får grundläggande kunskaper i historia samt kunskap om barns och ungdomars lärande. Huvuddragen av den historiska utvecklingen i ett globalt perspektiv och samspelet mellan politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och förändringar behandlas. Du får också kunskap om historievetenskapliga teori- och metodfrågor som ökar din förmåga att kritiskt värdera och utnyttja olika typer av källmaterial. Du får en lärarexamen om minst 270 hp på avancerad nivå.

Särskild behörighet

Engelska B och Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).