Lärarprogrammet för antagna VT2011 och tidigare

Information om program under utfasning för lärarstudenter, start HT01-VT11.

Denna information vänder sig till dig som startade lärarprogrammet HT01-VT11, har HSD som hemvist och inte har följt din ordinarie studiegång.

Student på program under utfasning

Om du startat ditt lärarprogram mellan HT01 och VT11 och inte fullföljt dina studier enligt din ordinarie studiegång, det vill säga att du antingen:

  • haft studieuppehåll
  • följt en individuell studiegång
  • har rester i tidigare lästa kurser

vill vi uppmärksamma dig om vilka möjligheter du har för att kunna fullfölja dina studier.

Berörda program som fasas ut

FLÄRP Lärarprogrammet 140-220 poäng programstart HT2001-VT2007
BLÄRP Lärarprogrammet 210-330 högskolepoäng programstart HT2007-VT2008
LÄRAA Lärarprogrammet 90-330 hp programstart HT2008-VT2010
LÄRAB Lärarprogrammet 90-330 hp programstart HT2010-VT2011

Examensrätten för ovanstående program går ut den år 2023. Senast den år 2023 måste du alltså, för att kunna erhålla lärarexamen, ha fullföljt hela din utbildning med godkänt resultat och ansökt om lärarexamen.

Det finns inte längre kvar någon ordinarie studentgrupp inom FLÄRP och BLÄRP och ej heller t o m termin 6 i LÄRAA och LÄRAB. Flera kurser har därför lagts ner eller kommer att erbjudas enbart ett fåtal gånger till. Efter nedläggning går det att komplettera en icke fullföljd kurs under en övergångsperiod (hur lång övergångsperioden är anges i respektive kursplan) förutsatt att du en gång varit registrerad på kursen. Därefter hänvisas du till ersättningskurser i mån av plats. Observera dock att ersättningskurser inte alltid stämmer överens med originalkurserna poängmässigt eller studiegångsmässigt. Du kan alltså behöva läsa in extra poäng och/eller få ofrivilliga studieuppehåll. Om du har för avsikt att fullfölja din lärarutbildning för en lärarexamen bör du därför göra det snarast. Ju längre du väntar, desto svårare kommer det vara att läsa klart enligt det program du antagits till.

Vad behöver du göra härnäst?

Gå till www.student.ladok.se och kontrollera att alla kurser du läst är fullföljda i sin helhet. Om du saknar poäng i någon kurs rekommenderar vi att du så snart som möjligt kontaktar kursgivande institution för information om komplettering/omregistrering i mån av plats/ersättningskurs. Längre ner på denna sida hittar du information om vad som gäller för olika kurstyper inom programmet. Prioritera därefter kvarvarande studier utifrån vad du har kvar att läsa. Kurser du vill läsa söker du till i valet inom lärarprogrammet, sen anmälan är möjlig på flera kurser (gäller ej omregistrering, då kontaktar du kursgivande institution).


Om du är osäker på vad du har kvar att läsa eller hur du kan lägga upp dina kvarvarande studier, kontakta studievagledning@hsd.su.se så hjälper vi dig.

Studiegångar

Här hittar du alla HSD:s studiegångar perioden HT2001-VT2011.

Har du kvar kurser inom AUO?

Några av AUO-kurserna på 7.5 hp erbjuds fortfarande, alternativt ersättningskurser. En del kommer att ges på helfart, andra på halvfart och distans. Om du saknar en eller flera av kurserna och inte läser dem under ovanstående period kan du få svårt att fullfölja programmet. AUO-kurser på 15 hp (undantaget självständiga arbeten och Kulturanalyskurser) ges inte längre utan har ersatts av AUO-kurserna på 7.5 hp.

För dig som antogs HT2001-VT2008:

Fr o m VT2014 ersätts Yrkesetiska dilemman och professionella samtal av UC430L Pedagogik och utbildning II och Att organisera för, värdera och bedöma lärande att ersättas av UDA15L Didaktik II - Att dokumentera och bedöma kunskapsbildning. Har du läst Yrkesetiska dilemman och professionella samtal eller Att organisera för, värdera och bedöma lärande men inte slutfört studierna så kan du läsa i respektive kursplan om hur länge examination är möjlig, därefter måste du läsa ersättningskurserna. Har du inte läst kurserna tidigare ska du läsa ersättningskurserna.

Saknar du hela eller delar av en introduktionskurs (t ex UIN01N Samhälle, kultur och politik, introduktion termin 1 och UTV01N Samhälle, kultur och politik) kan kompletteringsmöjlighet eventuellt erbjudas på HSD. Kontakta studievagledning@hsd.su.se för mer information.

Därefter är det inte möjligt att fullfölja någon av kurserna, inga ersättningskurser kommer heller att erbjudas.

Antogs du HT2001-VT2008 och saknar KULTUR Kulturanalyser i partnerområdet (kan också heta KMÖTEN Kulturmöten och kulturanalyser) behöver du fullfölja den snarast. För kontaktinformation, se www.edu.su.se.

Du som enligt din studiegång ska skriva ett självständigt arbete på grundnivå och som inte ännu gjort detta behöver fullfölja kursen snarast.

Har du inte påbörjat studier i andraämnet?

Samtliga andraämnen erbjöds för sista gången VT2014. Har du ännu inte påbörjat studier i andraämnet, kontakta studievagledning@hsd.su.se.

Har du kvar breddningsspecialiseringar?

Du som läser mot yngre åldrar (åk F-6) kunde läsa obligatoriska breddningsspecialiseringar (läs- och skrivpedagogik och matematik) t o m HT2014. Ett smalare utbud av ersättningskurser kan erbjudas, men med osäker platstillgång.

Med vänlig hälsning
Studievägledningen HSD, studievagledning@hsd.su.se

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Telefontiden är inställd under julledigheten mellan 23/12 - 4/1.  

Telefontid: tisdag 10:30-11:30, samt torsdag 13-14.30.

Tel: 08-674 7156
Besök bokas via e-post eller telefon.

Med anledning av coronaviruset bokar vi in telefonsamtal istället för fysiska möten. 

Studieadministratör
E-post: studieadmin@hsd.su.se

kurshemsidor förstasidan
Puff Kulturskoleklivet
Våra ämnen