Inriktningen vänder sig till studenter som är intresserade av mediernas roll i samhället och didaktiskt design med medier och IT för grund- och gymnasieskolans olika ämnen. I inriktningen studeras medier och kommunikation ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Hur vi formas av språk, kultur och teknisk utveckling och hur detta får betydelse för eget och andras lärande bearbetas kontinuerligt. Fokus läggs på att utveckla förmågan att analysera och kreativt använda medier och IT i pedagogisk dokumentation, kommunikation och för publicering.

Efter att ha läst inriktningen har studenten förmåga att:

* analysera och tolka betydelsen av mediernas innehåll och arbetsformer för människa och samhälle
* möta unga människors upplevelser och användning av medier och IT
* använda pedagogisk dokumentation med hjälp av medier och IT som ett förhållningssätt och metod
* använda digitala medier i undervisningssammanhang
* använda medier och IT för kommunikation och publicering
* belysa ämnesområden i skolan med olika medierade didaktiska exempel

Inriktning är valbar för studenter som är antagna till lärarprogrammet VT-08 och tidigare. Antagna från HT-08 kan läsa denna inriktning som sitt andra ämne.

Du får en lärarexamen om minst 270 hp på avancerad nivå.