De studenter som har läst denna profil får en lärarexamen om 240 hp på avancerad nivå mot yngre åldrar och kan undervisa inom grundskolans olika ämnen. Den estetiska profilen ger  viktiga verktyg för din yrkesutövning.