Studenter som läser denna profil får en lärarexamen om 270 hp på avancerad nivå. Efter 270 hp kan studenten läsa ytterligare en musikspecialisering på avancerad nivå (på KMH) som fokuserar på gymnasieskolan.