Magister-/masterprogram

Magisterprogram i drama och tillämpad teater 60 hp

För dig som vill fördjupa dina kunskaper inom drama och tillämpad teater. Magisterprogrammet i Drama och tillämpad teater fördjupar dina kunskaper i att leda och utveckla estetisk verksamhet inom drama och teater med olika målgrupper, och leder till en examen på avancerad nivå.

Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 120 hp

Är du verksam lärare som vill utveckla din ämnesundervisning, tränas i att utveckla undervisningen kollegialt och ta del av den senaste forskningen i de samhällsorienterande och estetiska ämnena? Då kan du söka magister- eller masterprogrammet i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen (geografi, historia, samhällskunskap, religionskunskap, filosofi, psykologi, företagsekonomi) eller estetiska ämnen (drama, bild, musik, dans). Studierna är flexibla och ges delvis på distans.

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Tlefontiden inställd v. 42, den 13/10 samt hela v.44. 

Telefontid: tisdag 10:30-11:30 , samt torsdag 13-14.30.

Tel: 08-674 7156
Besök bokas via e-post eller telefon.

Med anledning av coronaviruset bokar vi in telefonsamtal istället för fysiska möten. 

Studieadministratör
E-post: studieadmin@hsd.su.se

kurshemsidor förstasidan
Puff Kulturskoleklivet
Våra ämnen

Studentkalender