Samhällsförändringar i världen sätter stor press på skolan och utmanar oss lärare i arbetet att förbereda våra elever för en framtid vi vet mycket lite om. Klimatfrågan, demokratiska underskott och globalisering är några områden där skolans undervisningsutmaningar blir tydliga, inte minst i de estetiska och samhällsorienterande ämnena.

För dig som är lärare i grundskolan eller gymnasiet, eller som arbetar med ämnesdidaktiska frågor i informellt lärande

Programmet i ämnesdidaktik sker på avancerad nivå och vänder sig till dig som vill fördjupa din förståelse för undervisning och lärande i ditt undervisningsämne. Du kan vara grundskolelärare, gymnasielärare eller ha en utbildning med ämnesdidaktisk relevans – exempelvis inom museipedagogik där estetiska eller samhällsorienterande inslag är viktiga i ditt arbete. Den ämnesdidaktiska miljön kommer att vara tvärvetenskaplig och erbjuda en dynamisk reflektionsarena utan att för den skull ge avkall på specifika och gedigna kunskapsfrågor som är unika för ditt specialområde.

Genom programmet ges du möjlighet att utveckla teoretiska och praktiska kompetenser i ämnesdidaktik och ta del av forskningsfronten.  Som student väljer du inriktning mot antingen de samhällsorienterande ämnena (geografi, historia, samhällskunskap, religionskunskap, filosofi, psykologi, företagsekonomi) eller de estetiska ämnena (drama, bild, musik, dans). Utöver specialinriktade kurser inom ditt område läser du gemensamma kärnkurser som rör sig över generella ämnesdidaktiska frågeställningar och utmaningar kopplade till din undervisningspraktik. Programmet lägger stor vikt vid reflektioner kring praktisk verksamhet och de konkreta utmaningar som uppstår i olika kontexter. Det är därför något mer än endast ett forskningsförberedande program: det är en utbildning som lyfter fram undervisningens möjligheter och utmaningar i ett ämnesspecifikt sammanhang.

Läs mer om programmet:

 

Programmets uppläggning

Studiegång

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Programmet startar

VT18, startar under första halvan av terminen

Studietakt

50%, två till fyra år

Behörighet

För tillträde till programmet krävs avlagd lärarexamen om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen med
ämnesinriktning samhällsvetenskapliga, humanistiska eller estetiska ämnen eller motsvarande. Engelska 6,
Svenska 3.

Utbildningsplan

Utbildningsplan

Examen

Filosofie masterexamen inom de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik med inriktning mot antingen de estetiska ämnenas didaktik eller de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik med möjlighet till etappavgång för Filosofie magisterexamen inom bägge inriktningar.

Studievägledare

studievagledning@hsd.su.se

Studieadministration

studieadmin@hsd.su.se