Master- och magisterprogram i ämnesdidaktik med inriktning mot estetiska och samhällsorienterande ämnen, 120 hp

Nedan anges en studiegång för halvfartsstudier (vid studier på helfart kombineras kurserna på följande sätt: termin 1 och 3, 2 och 4 parallellt o.s.v.).

                                                                

Termin 1

Undervisning och lärande i en föränderlig värld - demokrati, interkulturalitet och hållbar utveckling, 7,5 hp (huvudområde: De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)

Analysera, designa, utveckla undervisning I, 7,5 hp (huvudområde: De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)

                                                                

Termin 2

Vetenskaplighet och forskningsetik, 7.5 hp (huvudområde filosofi)

Att leda kollegialt lärande, 7,5 hp (huvudområde: De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)

                                                                

Termin 3

Praktiknära ämnesdidaktisk metod I, 7,5 hp (huvudområde: De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)

Valbar kurs om 7,5 hp inom det estetiska, humanistiska eller samhällsvetenskapliga området (respektive huvudområde)

                                                                

Termin 4

De estetiska ämnenas didaktik – magisterkurs,15 hp (huvudområde: De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)

eller

De humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik – magisterkurs, 15 hp (huvudområde: De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)

                                                                

Termin 5

Valbar kurs om 7,5 hp inom det estetiska, humanistiska eller samhällsvetenskapliga området (respektive huvudområde)

Ämnesdidaktisk teori med inriktning mot de estetiska ämnenas didaktik I, 7,5 hp (huvudområde: De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)

eller

Ämnesdidaktisk teori med inriktning mot de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik I, 7,5 hp (huvudområde: De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)

                                                                

Termin 6

Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde: engelska)

Analysera, designa, utveckla undervisning II, 7,5 hp (huvudområde: De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)

                                                                

Termin 7

Ämnesdidaktisk metod, 7,5 hp (huvudområde: De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)

Ämnesdidaktisk teori med inriktning mot de estetiska ämnenas didaktik II, 7,5 hp (huvudområde: De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)

eller

Ämnesdidaktisk teori med inriktning mot de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik II, 7,5 hp (huvudområde: De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)

                                                                

Termin 8

De estetiska ämnenas didaktik – masterkurs, 15 hp (huvudområde: De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)

eller

De humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik – masterkurs, 15 hp (huvudområde: De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)