Undervisande personal Masterutbildningen

Undervisande personal/handledare Masterutbildningen

Institutionens personal har lång erfarenhet som lärare, forskare och professionsutvecklare i ämnesdidaktik. Som student knyts du redan från början till en handledare i just din specialitet som följer och stödjer dig i dina studier. Profilsidor till programmets personal hittar du nedan.

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Telefontiden är inställd under julledigheten mellan 23/12 - 4/1.  

Telefontid: tisdag 10:30-11:30, samt torsdag 13-14.30.

Tel: 08-674 7156
Besök bokas via e-post eller telefon.

Med anledning av coronaviruset bokar vi in telefonsamtal istället för fysiska möten. 

Studieadministratör
E-post: studieadmin@hsd.su.se

kurshemsidor förstasidan
Puff Kulturskoleklivet
Våra ämnen