Dissertations

  1. You are here:
  2. Start
  3. Human Science
  4. Research
  5. Dissertations

Dissertations

Below you will find the most recent Ph.D dissertations defended in the humanities, law and social sciences at the University.

More dissertations and publications can be found in the publication database DiVa.

Dissertations in the Humanities

Author Title Year
Martin Neuding Skoog
I rikets tjänst : Krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550 2018
Sara Callahan
The Archive Art Phenomenon : History and Critique at the Turn of the Twenty-First Century 2018
Robert Nilsson Mohammadi
Den stora gruvstrejken i Malmfälten : En muntlig historia 2018
Emma Dahlin
Ontological Ordering : Achieving Audience in Internet Practice 2018
Charlotta Forss
The Old, the New and the Unknown : The continents and the making of geographical knowledge in seventeenth-century Sweden 2018
Elizabeth Castaldo Lundén
Oscar Night in Hollywood : Fashioning the Red-Carpet from the Roosevelt Hotel to International Media 2018
Sara Gummesson
Points on Production : Taphonomic research on Mesolithic osseous assemblages in Sweden 2018

Dissertations in Law

Author Title Year
Antonia Krzymowska
Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling 2018
Adriana Krzymowska
Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital 2018
Gustav Lindkvist
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen 2017
Erik Sinander
Internationell kollektivavtalsreglering : En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor 2017
Adam Croon
Jura Novit Curia : En rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet 2017
Stanley Greenstein
Our Humanity Exposed : Predictive Modelling in a Legal Context 2017
Brita Bohman
Transboundary Law for Social-Ecological Resilience? : A Study on Eutrophication in the Baltic Sea Area 2017

Dissertations in the Social Sciences

Author Title Year
Linnéa Holmberg
Konsten att producera lärande demokrater 2018
Cristoffer Lokatt
Auditors’ Constitution of Performance : a study on the duality of performance in the auditing profession 2018
David Pålsson
The Prerequisites and Practices of Auditing Residential Care : On the Licensing and Inspection of Residential Homes for Children in Sweden 2018
Mie Josefson
Det ansvarsfulla mötet : En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan 2018
Hasibur Rahman
Distributed Intelligence-Assisted Autonomic Context-Information Management : A context-based approach to handling vast amounts of heterogeneous IoT data 2017
Jinyi Wang
Crafting Movement : Moving Image Collections for Interaction Design 2017
Sara Kjellsson
Sick of Work? : Questions of Class, Gender and Self-Rated Health 2017

Contacts

The Board of Human Science

Postal address

The Board of Human Science
Stockholm University
SE-106 91 Stockholm, Sweden

The board's invoice address

Stockholm University
Postbox 50741
202 70  Malmö
Sweden

Ref: 701.

The Office of Human Science

Visting address

Stockholm University
The Office of Human Science
Building A, 5th floor, Frescati
Universitetsvägen 10 A
Sweden

Postal address

Stockholm University
The Office of Human Science
Stockholm University
SE-106 91 Stockholm, Sweden

The Office' invoice address

Stockholm University
Postbox 50741
202 70  Malmö
Sweden

Ref: 652.

Contact information of the office staff