Dissertations

  1. You are here:
  2. Start
  3. Human Science
  4. Research
  5. Dissertations

Dissertations

Below you will find the most recent Ph.D dissertations defended in the humanities, law and social sciences at the University.

More dissertations and publications can be found in the publication database DiVa.

Dissertations in the Humanities

Author Title Year
Andrea Dankić
Att göra hiphop : En studie av musikpraktiker och sociala positioner 2019
Klara Arvidsson
« C'est ça, en fait. » Développer l'idiomaticité dans une L2 pendant un séjour linguistique : Trois études sur le rôle des différences individuelles 2019
Jimmy Pettersson
Film på konstmuseum : Nationalmuseums möten med filmmediet 1945–1950 2019
Elin Nystrand von Unge
Samla samtid : Insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige 2019
Thérèse H. Britton
Att möta det levda : Möjligheter och hinder för förståelse av levd religion i en studiebesöksorienterad religionskunskapsundervisning 2019
Jenny Uddling
Textsamtalens möjligheter och begränsningar i språkligt heterogena fysikklassrum 2019
Elin Manker
Förlagd form : Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890 2019

Dissertations in Law

Author Title Year
Caroline Nordklint
Bevisrättens tillämpning i skatteprocessen 2019
Katarina Fast Lappalainen
Om skyddet mot retroaktiv beskattning : En studie i konstitutionell rätt 2019
Louise Dane
Den reglerade invandringen och barnets bästa : Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning 2019
Martin Ratcovich
International Law and the Rescue of Refugees at Sea 2019
Konrad Lundberg
Avtalets innebörd : Inkorporering - tolkning - utfyllning 2019
Katharina Voss
Between Enforcement and Regulation : A Study of the System of Case Resolution Mechanisms Used by the European Commission in the Enforcement of Articles 101 and 102 TFEU 2019
Rickard Dunker
Lokala ordningsföreskrifter 2018

Dissertations in the Social Sciences

Author Title Year
Fanny Edenroth Cato
Det högkänsliga subjektets tillblivelse : Diskursiva praktiker om identitet, förmåga och funktionsvariation 2019
Klara Hermansson
Symbols and emotions in Swedish crime policy discourse 2019
Hilma Forsman
Addressing poor educational outcomes among children with out-of-home care experience : Studies on impact, pathways, and interventions 2019
Trine Jønland Højsgaard
Reframed Identity : Red Cross nurses' identity formation between 1945 and 1977 2019
Mahmood Ul Hassan
Achievement tests and optimal design for pretesting of questions 2019
Eric Larsson
Innerstadsgymnasierna : En studie av tre elitpräglade gymnasieskolor i Stockholm och deras positionering på utbildningsmarknaden 2019
Petter Dahlström
New Insights on Computerized Trading : Implications of Frequently Revised Trading Decisions 2019

Contacts

The Board of Human Science

Postal address

The Board of Human Science
Stockholm University
SE-106 91 Stockholm, Sweden

The board's invoice address

Stockholm University
Postbox 50741
202 70  Malmö
Sweden

Ref: 701.

The Office of Human Science

Visting address

Stockholm University
The Office of Human Science
Building A, 2nd and 3rd floor, Frescati
Universitetsvägen 10 A
Sweden

Postal address

Stockholm University
The Office of Human Science
Stockholm University
SE-106 91 Stockholm, Sweden

The Office' invoice address

Stockholm University
Postbox 50741
202 70  Malmö
Sweden

Ref: 652.

Contact information of the office staff