Dissertations

  1. You are here:
  2. Start
  3. Human Science
  4. Research
  5. Dissertations

Dissertations

Below you will find the most recent Ph.D dissertations defended in the humanities, law and social sciences at the University.

More dissertations and publications can be found in the publication database DiVa.

Dissertations in the Humanities

Author Title Year
Jenny Uddling
Textsamtalens möjligheter och begränsningar i språkligt heterogena fysikklassrum 2019
Elin Manker
Förlagd form : Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890 2019
Patrik Johansson
Lära historia genom källor : Undervisning och lärande av historisk källtolkning i grundskolan och gymnasieskolan 2019
Maria Ioana Zirra
Visual Poetic Memory : Ekphrasis and Image-Text in Seamus Heaney, Derek Walcott and Wopko Jensma 2019
Somaje Abdollahian Barough
Event conceptualisation and aspect in L2 English and Persian : An application of the Heidelberg–Paris model 2019
Maria Eriksson
Flickblickar : Visuella berättelser om, av och genom gymnasieelevers kroppar 2019
Lisa Svanfeldt-Winter
Where Scholars are Made : Gendered Arenas of Persona Formation in Finnish Folkloristics, 1918–1932 2019

Dissertations in Law

Author Title Year
Katarina Fast Lappalainen
Om skyddet mot retroaktiv beskattning : En studie i konstitutionell rätt 2019
Louise Dane
Den reglerade invandringen och barnets bästa : Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning 2019
Martin Ratcovich
International Law and the Rescue of Refugees at Sea 2019
Konrad Lundberg
Avtalets innebörd : Inkorporering - tolkning - utfyllning 2019
Katharina Voss
Between Enforcement and Regulation : A Study of the System of Case Resolution Mechanisms Used by the European Commission in the Enforcement of Articles 101 and 102 TFEU 2019
Rickard Dunker
Lokala ordningsföreskrifter 2018
Anders Fernlund
Franchising : Friktion mellan transnationella affärsmodeller och nationell särreglering 2018

Dissertations in the Social Sciences

Author Title Year
Eric Larsson
Innerstadsgymnasierna : En studie av tre elitpräglade gymnasieskolor i Stockholm och deras positionering på utbildningsmarknaden 2019
Petter Dahlström
New Insights on Computerized Trading : Implications of Frequently Revised Trading Decisions 2019
Rasmus Eklund
Electrophysiological correlates of consciousness 2019
Rano Zakirova Engstrand
Families of young children with autism spectrum disorder in Sweden: The role of culture and intergenerational support 2019
Saman Darougheh
Search and Mismatch 2019
Gladis Aguirre Vidal
Mobilising care : Ecuadorian families and transnational lives between Ecuador and Spain 2019
Mathias Pronin
Essays in Macroeconomics and Political Economy 2019

Contacts

The Board of Human Science

Postal address

The Board of Human Science
Stockholm University
SE-106 91 Stockholm, Sweden

The board's invoice address

Stockholm University
Postbox 50741
202 70  Malmö
Sweden

Ref: 701.

The Office of Human Science

Visting address

Stockholm University
The Office of Human Science
Building A, 2nd and 3rd floor, Frescati
Universitetsvägen 10 A
Sweden

Postal address

Stockholm University
The Office of Human Science
Stockholm University
SE-106 91 Stockholm, Sweden

The Office' invoice address

Stockholm University
Postbox 50741
202 70  Malmö
Sweden

Ref: 652.

Contact information of the office staff