Dissertations

  1. You are here:
  2. Start
  3. Human Science
  4. Research
  5. Dissertations

Dissertations

Below you will find the most recent Ph.D dissertations defended in the humanities, law and social sciences at the University.

More dissertations and publications can be found in the publication database DiVa.

Dissertations in the Humanities

Author Title Year
Jonathan Egeland Harouny
Internalism and the Nature of Justification 2020
John Björkman
"Må de herrskande klasserna darra" : Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848-1851 2020
Stefan Norrthon
Teaterrepetitionens interaktion : Professionella praktiker i ett repetitionsarbete från manus till föreställning 2020
Therese Emanuelsson-Paulson
Polygonal columns in Greek architecture 2020
Sanja Nivesjö
Dis-placed Desires : Space and Sexuality in South African Literature 2020
Ann-Sofie Jägerskog
Making Possible by Making Visible : Learning through Visual Representations in Social Science 2020
Elin Svahn
The Dynamics of Extratextual Translatorship in Contemporary Sweden : A Mixed Methods Approach 2020

Dissertations in Law

Author Title Year
Carl Lebeck
De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt : En komparativ studie 2019
Caroline Nordklint
Bevisrättens tillämpning i skatteprocessen 2019
Katarina Fast Lappalainen
Om skyddet mot retroaktiv beskattning : En studie i konstitutionell rätt 2019
Louise Dane
Den reglerade invandringen och barnets bästa : Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning 2019
Martin Ratcovich
International Law and the Rescue of Refugees at Sea 2019
Konrad Lundberg
Avtalets innebörd : Inkorporering - tolkning - utfyllning 2019
Katharina Voss
Between Enforcement and Regulation : A Study of the System of Case Resolution Mechanisms Used by the European Commission in the Enforcement of Articles 101 and 102 TFEU 2019

Dissertations in the Social Sciences

Author Title Year
Elmeri Syrjänen
The effects of valenced odors on facial perception 2020
Magna Robertsson
Personligt mod : Om krigsdekorationer som mjuk normstyrning under insatsen i Afghanistan åren 2008-2012 2020
Sebastian Cancino Montecinos
New perspectives on cognitive dissonance theory 2020
Asreen Rostami
Interweaving Technology : Understanding the Design and Experience of Interactive Performances 2020
Leandro Schclarek Mulinari
Race and Order : Critical Perspectives on Crime in Sweden 2020
Sandra Hellstrand
Lärlingsfrågan : Institutionell förändring, ekonomiska föreställningar och historiska begrepp i den svenska debatten om lärlingsutbildningen, 1890-1917 2020
Louisa Vogiazides
Pathways and destinations : Spatial mobility and socioeconomic integration of international migrants in Sweden 2020

Contacts

The Board of Human Science

Postal address

The Board of Human Science
Stockholm University
SE-106 91 Stockholm, Sweden

The board's invoice address

Stockholm University
Postbox 50741
202 70  Malmö
Sweden

Ref: 701.

The Office of Human Science

Visting address

Stockholm University
The Office of Human Science
Building A, 2nd and 3rd floor, Frescati
Universitetsvägen 10 A
Sweden

Postal address

Stockholm University
The Office of Human Science
Stockholm University
SE-106 91 Stockholm, Sweden

The Office' invoice address

Stockholm University
Postbox 50741
202 70  Malmö
Sweden

Ref: 652.

Contact information of the office staff