Humanvetenskapliga området

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området

Välkommen till det humanvetenskapliga området!

Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet bildar det humanvetenskapliga området.

Humanvetenskapens fokus på människan och människans aktiviteter innebär en mångfald av teoretiska perspektiv och metoder som griper över  fakultetsgränserna. Samhällsförändringar är ett centralt tema för det humanvetenskapliga områdets utbildning och forskning, där humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig kompetens samverkar för kraftfull genomlysning och analys.

Karta

Utlysning av medel för strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2019.

Forskningsprojekt har tilldelats samverkansmedel från Humanvetenskapliga området

Forskare vid Kriminologiska Institutionen och Institutionen för Kulturgeografi vid Stockholms universitet har nyligen beviljats samverkansmedel från Områdesnämnden för humanvetenskap. De båda projekten syftar till att genomföra forskningskommunikativa insatser.

Utlysning av medel med temat Barn, migration, integration (BMI)

Satsningen Barn, migration, integration (BMI) inom Humanvetenskapliga området utlyser medel för fördjupade samarbeten och forskning med fokus på barn, migration och integration samt för en pilotstudie för en junior forskare. Sista ansökningsdag är den 30 september. 

Satsning på humanvetenskaplig miljöforskning

Klimatflyktingar, proteströrelser och hur klimatet skildras i film och litteratur. Det är några av de ämnen som studeras i en ny satsning på humanvetenskaplig miljöforskning.

Plattan

Profilseminarier inom Humanvetenskapliga området

Inför 2019 har Humanvetenskapliga områdets profilområden reviderats - några har ändrats, några har tagits bort och några har tillkommit. Årets profilseminarier kretsar kring vart och ett av de nya profilområdena.

Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Vicerektor har ordet_3
Remissyttranden