Avhandlingar

Avhandlingar

Nedan finner du de senaste doktorsavhandlingar som lagts fram inom området.

För fler avhandlingar och publikationer kan du söka i publikationsdatabasen DiVa.

 

Avhandlingar inom humaniora

Författare Titel År
Vasiliki Papakosta
Early Pottery Use among Hunter-Gatherers around the Baltic Sea 2020
Alison Harris
Palaeodiet and Infant Feeding in Coastal Arctic Settlements : Insights from stable isotope analysis of bone and dentine collagen and amino acids 2020
Maria Nilsson
Young learners' perspectives on English classroom interaction : Foreign language anxiety and sense of agency in Swedish primary school 2020
Azucena Castro
Ecologías extrañas : Lecturas postnaturales de poemas extensos latinoamericanos del siglo XXI (Roxana Miranda Rupailaf, Daniel Samoilovich y Luigi Amara) 2020
Serena De Marchi
Prisonscape : Literary Reconfigurations of the Real and Imagined Worlds of the Chinese Prison 2020
Alice Sundman
Toni Morrison and the Writing of Place 2020
Carl Ritter
The Cosmopolitan Mythology : A Study of Cosmopolitan Storytelling on Netflix 2020

Avhandlingar inom juridik

Författare Titel År
Haymanot Baheru
Hyressättning : Prisets reglering vid bostadshyra 2020
Carl Lebeck
De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt : En komparativ studie 2019
Caroline Nordklint
Bevisrättens tillämpning i skatteprocessen 2019
Katarina Fast Lappalainen
Om skyddet mot retroaktiv beskattning : En studie i konstitutionell rätt 2019
Louise Dane
Den reglerade invandringen och barnets bästa : Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning 2019
Martin Ratcovich
International Law and the Rescue of Refugees at Sea 2019
Konrad Lundberg
Avtalets innebörd : Inkorporering - tolkning - utfyllning 2019

Avhandlingar inom samhällsvetenskap

Författare Titel År
Malina Szychowska
Effects of visual load on auditory processing 2020
Alicia Ohlsson
Adaptive behaviors and skills in high-level military staff work : Coping with organizational demands, use of smooth power, and political skill 2020
Marco Araújo
Infrastructure deployment in unprofitable areas : A techno-economic model for multiple criteria decision analysis under the European Union telecommunications regulatory framework 2020
Natalie Nielsen
The Erasmus Learning Journey : Students’ Experiences from a Mobility Period Abroad 2020
Kim R. Sylwander
Whores, hijabs and heart emojis : Affective explorations of aggression against girls online 2020
Sara Andersson
Läsande flickor : Läspolitik och det genomlysta subjektet 2020
Helena Reierstam
Assessment in Multilingual Schools : A comparative mixed method study of teachers’ assessment beliefs and practices among language learners - CLIL and migrant students 2020
Niklas Brembergs avhandling