Det humanvetenskapliga området har tagit fram åtta profilområden som särskilt karaktäriserar områdets verksamhet.

Området utlyser även medel för strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Området vill stödja projekt och initiativ som är av strategisk eller fakultetsöverskridande karaktär. Läs mer om kommande utlysningar.