Utlysningar

Utlysningar

Områdesnämnden utlyser medel för bidrag till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning:

  • Fakultetsöverskridande projektstöd som syftar till att skriva fram medelsansökningar till externa finansiärer
  • Stöd till fakultetsöverskridande nätverk och initiering av fakultetsöverskridande samarbeten
  • Stöd till inbjudning av spetsforskare
  • ”Black box”.

Utlysningstider för fakultetsöverskridande projektstöd, nätverk och samarbeten samt för stöd till inbjudan av spetsforskare fastställs av Områdesnämnden årligen. Stöd till ”Black box” beviljas löpande under året.

Utlysningstillfällen 2018

Våren: sista ansökningsdag 14 mars, utlysning en månad i förväg.

Hösten: sista ansökningsdag 10 oktober, utlysning en månad i förväg.

”Black box” kan sökas vid de ordinarie utlysningarna men även löpande under året på de sökandes initiativ.

Utlysningar inom profilområdena

Avdelningen för forskningsstöd har sammanställt en översikt över aktuella och kommande utlysningar av externa forskningsmedel som kan kopplas till Humanvetenskapliga områdets profilområden.

Kontakt

Områdesnämnden

Postadress
Områdesnämnden för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdesnämndens fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 701" när beställning med faktura görs.

Områdeskansliet

Besöksadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Hus A, plan 5, Frescati
Universitetsvägen 10 A

Postadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdeskansliets fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 652" när beställning med faktura görs.

Kontaktuppgifter till kansliets personal