Nyheter inom humanvetenskapliga profilområden

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området
  4. Forskning
  5. Profilområden
  6. Nyheter inom humanvetenskapliga profilområden

Universitetets 16 profilområden

Rektor Astrid Söderbergh Widding. Foto: Anna Karin Landin

Stockholm universitet är ett framstående forskningsuniversitet präglat av den fria grundforskningen.

Astrid Söderbergh Widding
Rektor vid Stockholms universitet

Forskare berättar om sin forskning

Webbfilmer för profilområden. Foto: Eva Dalin