Syftet med profilseminarierna är detsamma som tidigare - att ta upp spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är samtidigt en bra mötesplats för möte med kollegor från området och en inspiration till nya, ämnesöverskridande samarbeten.

Program för vår och höst 2019

Våren 2019:

 • Profilområde: Barns och ungas världar & villkor
  Måndag 25 mars kl. 15-17
  Lokal: Bergsmannen, Aula Magna
  Ansvariga: Astri Muren & Ken Benson
  Anmälan senast 18 mars: https://doodle.com/poll/822uvkwpa65n87pp
 • Profilområde: Internationalisering & migration
  Onsdag 3 april kl. 15-17:
  Lokal: Bergsmannen, Aula Magna
  Ansvariga: Astri Muren, Mikael Holmqvist & Barbro Blehr
  Anmälan senast 26 mars: https://doodle.com/poll/93cvnyy9h92kwxti
 • Profilområde: Kulturarv & historiska processer
  Torsdag 11 april kl. 11.00-12.30:
  Lokal: Spelbomskan, Aula Magna
  Ansvariga: Elisabeth Wåghäll Nivre & Barbro Blehr
  Anmälan senast 3 april: https://doodle.com/poll/za9wd3fqe3xawq4b

 

Hösten 2019:

 • Profilområde: Makt, demokrati & välfärd
  Tisdag 24 sept kl. 15-17
  Lokal: Bergsmannen, Aula Magna
  Ansvariga: Jessika van der Sluijs & Annika Ullman
  Anmälan senast 16 september: https://doodle.com/poll/fw3psvfxvgq2qbt8
 • Profilområde: Normer, rätt & etik 
  Måndag 7 okt kl. 15-17
  Lokal: Bergsmannen, Aula Magna
  Ansvariga: Jessika van der Sluijs & Torben Spaak
  Anmälan senast 27 september: https://doodle.com/poll/9c6gmdaf7um5fzze
 • Profilområde: Samhälle, organisation & individ
  Tisdag 15 okt kl. 15-17
  Lokal: Bergsmannen, Aula Magna
  Ansvariga: Astri Muren & Yvonne Svanström
  Anmälan senast 7 oktober: https://doodle.com/poll/mqn3f58e4beqts32
 • Profilområde: Språk & lärande
  Tisdag 5 nov kl. 11.00-12.30
  Lokal: Bergsmannen, Aula Magna
  Ansvariga: Elisabeth Wåghäll Nivre & Ken Benson
  Anmälan senast 28 oktober: https://doodle.com/poll/8cwyr97tyuvmfbe8
 • Profilområde: Visuella gestaltningar & gränssnitt
  Tisdag 19 nov kl. 15-17
  Lokal: Spelbomskan, Aula Magna
  Ansvariga: Elisabeth Wåghäll Nivre & Hans Hayden
  Anmälan senast 11 november: https://doodle.com/poll/2tuw6uavka43dv55.

Samtliga seminarier öppna för alla intresserade vid Stockholms universitet. Seminarierna hålls på svenska om inget annat anges. Anmälan (namn + institution) krävs - se länk ovan samt vid varje seminarium i kalendariet.

Inbjudan till varje seminarium skickas ut till prefekterna för vidare spridning. För mer information går det bra att kontakta Jessika van der Sluijs.

Tanken är att seminarierna kan resultera i allt från idéer kring nya forskningsprojekt och gemensamma kurser till öppna föreläsningar eller seminarieserier.

Varmt välkomna!