Profilområden

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området
  4. Forskning
  5. Profilområden

Profilområden inom det humanvetenskapliga området

Inom det humanvetenskapliga området finns åtta av universitetets 16 profilområden.

Universitetets 16 profilområden

Rektor Astrid Söderbergh Widding. Foto: Anna Karin Landin

Stockholm universitet är ett framstående forskningsuniversitet präglat av den fria grundforskningen.

Astrid Söderbergh Widding
Rektor vid Stockholms universitet

Forskare berättar om sin forskning

Webbfilmer för profilområden. Foto: Eva Dalin