Illustration: Siri Röhlander


FN:s konvention om barnets rättigheter – barnkonventionen – grundades 1919 och har aldrig varit juridiskt bindande. Från och med den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Vad innebär det egentligen? Vad kräver det av föräldrar, av rättsväsendet, av myndigheter – och av kulturutövare? 

I projektet "Aldrig våld" arbetar Scenpodden tillsammans med forskare från Humanvetenskapliga området utifrån Astrid Lindgrens fredstal ”Aldrig våld” – talet hon höll 1978 när hon tog emot tyska bokhandelns fredspris. Talet blev kontroversiellt då Astrid Lindgren lyfte fram att det våld och den ondska som världen visar börjar i hemmet där barnen blir drabbade.

Under fyra tillfällen i vår djupdyker Scenpodden i vad barnkonventionen innebär – i praktiken. Projektet är ett samarbete med Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm. 

Dessa samtal hade planerats som publika evenemang i Lejonkulans foajé på Dramaten, men ställs in under rådande omständigheter. Arbete pågår nu med att istället kunna spela in samtal och därmed göra dessa tillgängliga. Information kommer inom kort angående när och hur programmen kommer att publiceras.

 

Barn och media

(INSTÄLLT SOM PUBLIKT EVENEMANG) 24 mars kl. 17.30-19.00 i foajén till Lejonkulan, Dramaten, Nybroplan

Barn har, enligt artikel 17 i barnkonventionen, rätt att få information via medier och staten ska också uppmuntra material som är av värde för barn. Men hur avgörs vad som är "av värde" och hur ska barnen hitta fram till det i det enorma informationsflödet idag? Barn har också, enligt artikel 13 i barnkonventionen, rätt att själva uttrycka sina åsikter genom valfritt kommunikationsmedel. Men vilka barn tillvaratar den rätten – och vilka lyssnar på deras åsikter?

Medverkande: Malena Janson, fil dr, föreståndare för Centrum för barnkulturforskning och forskare med inriktning mot film för barn

Läs mer om evenemanget
 

Barn och våld

(INSTÄLLT SOM PUBLIKT EVENEMANG) 30 mars kl. 17.30-19.00 i foajén till Lejonkulan, Dramaten, Nybroplan

Astrid Lindgren lyfte i sitt tal ”Aldrig våld” år 1979 fram att det våld och tyranni som världen visar börjar i hemmen där barnen drabbas allra mest. Barn har, enligt artikel 19 i barnkonventionen, rätt att skyddas mot alla former av våld, utsatthet och omsorgsbrister i sina hemmiljöer. Hur ser skyddet ut i praktiken?

Medverkande: Pernilla Leviner, professor i juridik, föreståndare Barnrättscentrum.
 

Barn och kultur

(INSTÄLLT SOM PUBLIKT EVENEMANG) 14 april kl. 17.30-19.00 i foajén till Lejonkulan, Dramaten, Nybroplan

Barn har, enligt artikel 31 i barnkonventionen, rätt till kultur och konst samt, enligt artikel 12 i barnkonventionen, rätt till åsiktsfrihet och rätten att bli hörda i alla frågor som berör dem. Hur tillvaratas rättigheterna inom barnkulturen och scenkonsten?

Medverkande: Forskare: Margareta Aspán, fil.dr. i pedagogik, som arbetat med barns delaktighet i scenkonstprojekt och Rebecca Brinch, fil.dr. i teatervetenskap.

 

Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa (artikel 3).
Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6).
Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter (artikel 13).
Barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv (artikel 17).

Om Scenpodden

Karin Helander och Rebecca Örtman. Foto: Rickard Kihlström

Scenpodden är en gemensam satsning från RATS Teater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Varannan fredag bjuder Scenpodden in en framstående scenpersonlighet för att få hjälp att reda ut olika begrepp och fenomen inom teatervärlden. Samtalen leds av Rebecca Örtman, regissör och konstnärlig ledare för RATS Teater, tillsammans med Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och mångårig teaterkritiker i Svenska Dagbladet.