Hur fungerar hjärnan? Hur mycket makt har sociala medier? Och vad innebär egentligen barnkonventionen? Vid fyra tillfällen i vår samlar vi forskare från olika discipliner inom humanvetenskapen för att reda ut termerna och öppna för frågor om vår samtid. Samtalen är gratis och öppna för alla. 

Bildningspodden live: Om hjärnan
27 februari kl 18-19, Accelerators konsthall, Frescativägen 26
Vad vet egentligen vetenskapen om hjärnan? Hur lär vi oss att prata? Och vad kan egentligen en labbråtta säga om närvarande föräldraskap hos människor?
Bildningspodden tar tempen på hjärnan tillsammans med Hatice Zora, forskare i lingvistik vid Stockholms universitet och Christian Broberger, professor i neurokemi vid Stockholms universitet. Samtalet modereras av Magnus Bremmer.

Läs mer om evenemanget

Inställt – Migration och myter i media
26 mars kl 18-19, Accelerators konsthall, Frescativägen 26
För närvarande ställer vi in alla arrangemang med fler än 500 deltagare utifrån regeringens beslut. För att minska risken för smittspridning har vi valt att skjuta fram detta evenemang. Uppdatering om nytt datum inom kort

Hur rapporteras migration och integration i media? Vem flyttar fram retoriken? Och vilken roll spelar sociala medier – följer sociala medier opinionen eller leder de den? Kristina Riegert, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet medverkar tillsammans med Jack Werner, frilansjournalist och krönikör vid Dagens Nyheter. Samtalet modereras av Anna Carlstedt, utbildningsledare vid Områdeskansliet för humanvetenskap samt tidigare nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. 

Läs mer om evenemanget

Inställt – Scenpodden live: Barnkonventionen 
7 maj kl 18-19, Accelerators konsthall, Frescativägen 26
Under 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Hur genomförs det i praktiken? Vad innebär scenkonst för alla?
Anna Lund, docent i sociologi vid Stockholms universitet och Farnaz Arbabi, regissör och konstnärlig ledare vid Unga Klara, möts i ett samtal om barnkonventionens roll i kulturutövandet. Samtalet modereras av Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet samt ständig sekreterare vid Kungl. Vitterhetsakademin och Rebecca Örtman, konstnärlig ledare för RATS teater.

Läs mer om evenemanget

Digitalt evenemang: Språkets performativa kraft 
13 maj kl 15-16. Samtalet pågår ca 60 min och streamas live via Accelerators Facebooksida. Samtalet spelas även in och går att ta del av i efterhand i Accelerators podcast och YouTube-kanal.

Om relationen mellan språk, makt och identitetsskapande och det politiska språkets roll i formandet av världsbilder.
Medverkar gör Johanna Gustafsson Fürst, konstnär, Makda Embaie, konstnär och Charlotta Seiller Brylla, professor i tyska och Laura Alvarez Lopez, professor i portugisiska, Stockholms universitet. 

Läs mer om evenemanget

Kontakta oss

Har du frågor om programmet? Maila oss!
E-post: publikvetenskap@su.se