Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området
  4. Forskning
Stockholms universitet

Forskning som ger resultat

Inom det humanvetenskapliga området bedrivs forskning vid de tre fakulteterna: humanistiska, juridiska respektive samhällsvetenskapliga fakulteten.

Forskningsnyheter

Karta

Utlysning av medel för strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 16 mars 2021.

Konferensbidrag och resestipendier

I denna översikt hittar du svenska finansiärers aktuella utlysningar med fokus på forskarrörlighet.

Kontakt

Områdesnämnden

Postadress
Områdesnämnden för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdesnämndens fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 701" när beställning med faktura görs.

Områdeskansliet

Besöksadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Hus A, plan 2 och 3, Frescati
Universitetsvägen 10 A

Postadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdeskansliets fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 652" när beställning med faktura görs.

Kontaktuppgifter till kansliets personal