Tema 27 mars: Namn

Temat kan approcheras från en rad olika vetenskapliga perspektiv. Vilka historiska och samhälleliga faktorer påverkar namnval? Hur påverkar personnamn eller ortsnamn identiteten hos människor? Får man egentligen heta vad som helst? Vem bestämmer vad man (eller en ort) får heta och enligt vilka kriterier? Seminariet inleds med tre vetenskapliga perspektiv på temat namn, nämligen den digitala humanioran, det juridiska perspektivet, samt det sociolingvistiska perspektivet. Efter inledningarna följer en allmän diskussion. 

Medverkande:

  • Alexandra Petrulevich, institutionen för svenska och flerspråkighet/institutionen för nordiska språk, UU
  • Per Jonas Nordell, Juridiska institutionen
  • Elie Wardini, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier.

Anmälan senast 20 mars (namn + institution): https://doodle.com/poll/m7pqc8fqv6hmksm3

Seminariet hålls på svenska. Områdesnämnden bjuder på lättare fika i samband med seminariet.

Varmt välkomna!