Sveriges nära grannskap med Ryssland och vår långa gemensamma, ofta turbulenta historia gör att landet ständigt aktualiseras på olika sätt i samtiden. Oavsett konjunktur behövs alltid kunskaper i ryska och forskning om Ryssland.

Vid Stockholms universitet finns en bred kompetens inom området. Här bedrivs forskning inom ett flertal ämnen med fokus på Ryssland, dess språk, historia, kultur, ekonomi, miljö och samhällsutveckling. Vi vill med detta profilseminarium sätta ljus på studierna om Ryssland vid olika institutioner vid universitetet och samtidigt skapa fakultetsöverskridande kontakter som kan leda till framtida samarbeten och projekt. 

Deltagande:

  • Magnus Dahnberg, FD, TÖI: ”Militärtolkarna och de svenska Rysslandskunskaperna”
  • Aryo Makko, docent, Historiska institutionen: ”Drömmen om ett tredje block: Moskvas syn på neutraliteten under Kalla kriget”
  • Gudrun Persson, docent, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska: ”Att rätta till historiska orättvisor – rysk säkerhetspolitik idag”
  • Sanna Witt, docent, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska: ”Gränssnittet med det främmande: Ryssland och översättning”.

Seminariet hålls på svenska.

Anmälan senast 26 november via doodle: https://doodle.com/poll/6wn6uq4vz9d7kshm

 

Elisabeth Wåghäll Nivre, Yvonne Svanström & Tora hedin

Varmt välkomna!