Enligt barnkonventionens artikel 17 har barn rätt att få information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska också uppmuntra att det skapas material som är av värde för barn och som inte är skadligt. Men hur avgör vi vad som är "av värde"? Hur kan barn nagivera sig fram i det enorma informationsflödet som är idag? Barn har också, enligt artikel 13 i barnkonventionen, rätt att själva uttrycka sina åsikter genom valfritt kommunikationsmedel. Vilka barn tillvaratar den rätten och vilka lyssnar på deras åsikter?

Samtalet hade planerats som publikt evenemang i Lejonkulans foajé på Dramaten, men ställs in under rådande omständigheter. Arbete pågår nu med att istället kunna spela in samtal och därmed göra dessa tillgängliga. Information kommer inom kort angående när och hur programmen kommer att publiceras.

Samtalet är en del av projektet Aldrig våld – Barnkonventionen i praktiken, en samtalsserie där Scenpodden tillsammans med forskare från olika discipliner vid Stockholms universitet reder ut vad barnkonventionen innebär i praktiken. Samtalen äger rum i samarbete med Dramaten.

Läs mer om vårens samtal

Medverkande

Malena Jansson är fil dr och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning och forskar med inriktning mot film för barn. Malena arbetar även som universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Samtalet modereras av Rebecca Örtman och Karin Helander.

 

 

 

Om Scenpodden

Karin Helander och Rebecca Örtman. Foto: Rickard Kihlström

Scenpodden är en gemensam satsning från RATS Teater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Varannan fredag bjuder Scenpodden in en framstående scenpersonlighet för att få hjälp att reda ut olika begrepp och fenomen inom teatervärlden. Samtalen leds av Rebecca Örtman, regissör och konstnärlig ledare för RATS Teater, tillsammans med Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och mångårig teaterkritiker i Svenska Dagbladet.