Studenter som studerar
 

Områdesnämnden för humanvetenskap stödjer fakultetsöverskridande utbildning inom Humanvetenskapliga området, dels i form av ett initieringsbidrag och dels genom tillfälligt höjd budgetram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Stödet är ett tidsbegränsat finansiellt tillskott för den institution/de institutioner som genomför fakultetsöverskridande utbildning.

Ansökan

Anhållan om initieringsbidrag behandlas löpande under året av Områdesnämnden.

Anhållan om tillfälligt höjd budgetram ska vara Områdesnämnden tillhanda den 1 oktober 2018.

Ansökan skickas till kanslistödet i Beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå, peter.bretschneider@su.se.

Mer information

För mer information och mall för ansökan, se vår sida om riktlinjer för stöd till fakultetsöverskridande utbildning.

Välkommen att söka!