Yvonne Svanström
Yvonne Svanström

Sammanfatta på några meningar vad BUGA är för något.

– Det är en beredningsgrupp för Humanvetenskapliga området som bereder frågor för grund och avancerad nivå, helt enkelt. Man kan säga att arbetet handlar om kvalitetssäkring och att ha någon slags överblick om vad som pågår inom utbildningar på grund- och avancerad nivå. Vi bereder även ärenden som rör ansökningar om medel för fakultetsöverskridande utbildningar inför områdesnämnden, som fattar beslut om medel ska beviljas.

Vilka funktioner ingår i beredningen?
– Vi som sitter i BUGA kommer från alla tre fakulteterna inom Humanvetenskapliga området, alltså samhällsvetenskaplig, humanistisk och juridisk fakultet. Det finns lärarrepresentanter från varje fakultet och studierektor eller motsvarande från varje fakultet samt utbildningsledare från områdeskansliet. Vi har även två studentrepresentanter med i beredningen. Beredningen ska med andra ord ha representation från hela den humanvetenskapliga verksamheten.

Vad gör ni just nu?

– Just nu så håller vi på att återrapportera det som BUGA arbetade med förra året. Sen arbetar vi med piloterna, det vill säga de utbildningar som ska ingå i den så kallade pilottestningen av SU:s kommande kvalitetsutvärderingssystem. På vårt område är det statistik, ekonometri, genusvetenskap, teckenspråk och speciallärarprogrammet. Under hösten kommer nog det arbetet bli huvudfokus – det vi gör nu är helt enkelt att hitta en arbetsprocess för hur detta ska gå till. BUGA kommer även att ha det övergripande ansvaret för kvalitetsgranskningsrapporterna i höst.

Du är nytillträdd ordförande inom BUGA. Hur har det varit?

– Det har varit intressant och lärorikt. Det är en bra grupp, det är väldigt kloka personer som sitter där. Det är en läroprocess, åtminstone för mig och kanske för flera av oss som är nya i beredningen.