ForskarFredag syftar till att skapa mötesplatser och dialog mellan forskare och allmänhet, med särskild inriktning mot barn och unga. Besökare och forskare möts genom experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, tävlingar, samtal, utställningar, science cafés och mycket mer. Stockholms universitet medverkar med flera forskare, bland annat i evenemanget Forskar Grand Prix, en tävling i presentationsteknik för forskare från olika discipliner och lärotsäten. 

Forskarfredag är en del av European Researchers Night och samordnas nationellt av Vetenskap & Allmänhet. 

Läs mer om evenemanget på Forskarfredags hemsida