N. Katherine Hayles är ett av den digitala humanvetenskapens stora namn. Hon är cyberteoretiker och posthumanist och berör i sin ämnes- och disciplinöverskridande forskning naturvetenskap, teknik och humaniora. I böcker som How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics (1999), Writing Machines (2002), Electronic Literature: New Horizons for the Literary (2008) och How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis (2012) har hon undersökt relationen mellan information och materialitet, mötet mellan människa och informationsteknik, samverkan mellan mänsklig intelligens och intelligenta maskiner, samt hur datoriseringen av samhället, inte minst akademin, förnyat och omformat våra kulturella uttryck och praktiker.

Föreläsningen kommer ske på engelska och evenemanget är arrangerat av Digital humanvetenskap (DHV).

Föreläsningen är öppen för alla men anmälan görs via: https://simplesignup.se/event/139822.

Varmt Välkomna!