Humaniora: Dmitrij Dobrovoľskij, Marcia Landy och Mario Vargas Llosa

Dmitrij Dobrovoľskij är professor vid Russian Academy of Sciences, Russian Language Institute i Moskva. Han är en internationellt ledande forskare inom slavistik, germanistik och allmän språkvetenskap.

Marcia Landy är professor i engelska och filmvetenskap vid University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Marcia Landy har sedan många år varit kopplad till filmvetenskapen och modevetenskapen vid Stockholms universitet.

Mario Vargas Llosa är författare och har publicerat över 20 romaner och översatts till fler än 40 språk. Han är en flitig debattör, engagerad samhällskritiker och fick Nobelpriset i litteratur 2010.

Juridik: Ellen hey

Ellen Hey, professor i internationell rätt vid Erasmusuniversitetet, Rotterdam, har forskat om internationell miljörätt, internationell havsrätt och institutionella dimensioner av folkrätt.

Samhällsvetenskap: Samuel L. Odom och Phillip R. Shaver

Samuel L. Odom är professor i specialpedagogik vid School of Education, University of North Carolina at Chapel Hill och direktör på Frank Porter Graham Child Development Institute. 

Phillip R. Shaver är professor vid UC Davis, USA, och världsledande forskare i social- och personlighetspsykologi.

Läs mer om universitetets hedersdoktorer 2016