Samma datum byter även Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap namn till Områdesnämnden för humanvetenskap. Detta beslut fattade Universitetsstyrelsen vid sitt sammanträde den 1 december 2015, med områdesnämndens beslut från den 8 oktober som underlag.

I sitt underlag framhåller områdesnämnden att benämningarna Humanistisk-samhällsvetenskapliga området respektive Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap är otympliga och dessutom inte med varandra överensstämmande. Den vanligt förekommande förkortningen HS-området ger inte tillräcklig information om vad området innefattar.

Det humanvetenskapliga området är däremot ett relevant samlingsbegrepp för områdets utbildning, forskning och samverkan om människan och hennes situation, villkor och erfarenheter, om mänskliga fenomen, upplevelser och relationer samt om människan som tänkande, handlande och meningsskapande varelse i relation till samhälle, språk, historia, normer och kultur.

Humanvetenskapliga området (33 Kb)