Illustration: Siri Röhlander

 

För närvarande ställer vi in alla arrangemang med fler än 500 deltagare utifrån regeringens beslut. För att minska risken för smittspridning har vi valt att ställa in även detta evenemang.

Det är upp till respektive arrangör av föreläsningar och evenemang som har färre än 500 deltagare att bedöma om de ska hållas som planerat. Universitetet uppmanar alla medarbetare att vara restriktiva med att hålla stora sammankomster. Universitetets Information till studenter och medarbetare om coronaviruset: su.se/corona

Om evenemanget

Twitter beskrivs som idag som en opinionsbildande instans. Gränsdragningen mellan ”gammelmedia” och ”sociala medier” blir allt tydligare. Vad händer när sociala medier får greppet om rapporteringen? Påverkar det vår syn på migration?

Forskaren Kristina Riegert och frilansjournalisten Jack Werner möts i ett samtal om migration och mytbildning i sociala medier. Samtalet äger rum i på Accelerator konsthall och är gratis och öppet för alla.

Medverkande

Kristina Riegert är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och har bland annat forskat om krigsrapportering och hur myter mobiliseras i narrativ i populärkultur och i krigsföring. Kristina är verksam vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet.

Jack Werner är frilansjournalist och krönikör vid Dagens Nyheter. Han hade tidigare ansvar för tidningen Metros granskande avdelning "Viralgranskaren" och skriver ofta om internetkultur och mytbildning. Jack Werner belönades 2014 med Stora journalistpriset.

Samtalet modereras av Anna Carlstedt, utbildningsledare vid Områdeskansliet för humanvetenskap samt tidigare nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. 

Om Publik & Vetenskap

Samtalet är en del av programmet för Publik & Vetenskap, en samtalsserie som visar bredden av den humanvetenskapliga forskning som bedrivs vid Stockholms universitet. Samtalen är öppna för allmänheten och äger rum på Accelerator konsthall. Läs mer om vårens program.