Juryns motivering

Vicerektor Karin Helander
Vicerektor Karin Helander

Genom sin öppna hållning, breda erfarenhet av föreläsningar och skrifter samt inte minst sin klokhet, har Karin Helander inspirerat ett stort antal studenter, forskare och barnkulturutövare.

Karin Helander har, i sin egen forskning, bland annat gjort en exposé över myterna om den goda barnkulturen genom tiderna där hon suddar bort nyttighetsaspekten i barnkulturen på 2000-talet och istället lyfter den inre delaktigheten; hur omvälvande, stark och viktig en kulturupplevelse kan vara för en människa.

Läs mer om Karin Helanders forskning.

Junipriset

Junipriset är ett barnkulturpris som instiftades av Junibacken 2014. Priset tilldelas årligen en person eller organisation som betyder mycket för barnkulturen i Sverige. Prissumman är 100 000 kronor. Junipriset delas ut på Junibackens Barnkulturfestival den 6 juni kl 10.45.

Läs mer om priset.