Det var på profilseminariet Junior Faculty i våras som forskaren Loretta Platts från Stressforskningsinstitutet och kulturgeografen Ida Andersson träffades. Gemensamt har de nu utvecklat forskningsprojektet ”Orsaker och konsekvenser av lönearbete efter pensionering i Sverige”. Projektet har resulterat i ett fyraårigt anslag på totalt över tre miljoner kronor från Forte, med syftet att undersöka varför pensionärer återvänder till arbetsmarknaden.

– I Sverige ser vi idag fler och fler personer som arbetar efter 65. Vi vet egentligen väldigt lite om den här målgruppen – vilka är de, vad har de för jobb och varför fortsätter de att arbeta? Vill de ha en bättre ekonomi eller är det för att de trivs med sitt jobb? Det är ett område som vi inte vet någonting om, säger Loretta Platts, som är forskningsledare för projektet.

Loretta Platts
Loretta Platts

Loretta Platts och Ida Andersson kommer att arbeta tillsammans med projektet. Ida Andersson ansvarar för den kvalitativa delen av projektet och Loretta Platts ansvarar för den kvantitativa delen.

– Det känns kul att det är ett projekt som kombinerar kvalitativ och kvantitativ metod. Just i det här projektet så känns det väldigt naturligt att försöka fånga olika aspekter av pensionärer på arbetsmarknaden – dels genom en kvantitativ undersökning genom databaser, dels genom de djuplodande personliga berättelserna som handlar om enskilda individers motiv, menar Ida Andersson.

Stärkt samarbete över fakultetsgränser

Ida och Loretta träffades genom ett profilseminarium om mentorskap i våras och började prata i fikapausen. Profilseminarier arrangeras av humanvetenskapliga områdesnämnden och syftar till att behandla fakultetsöverskridande ämnen för undervisning och forskning, men ska även fungera som en mötesplats där kollegor kan ses och diskutera över fakultetsgränserna.

– Vi träffades i kaffekön. Båda två är utåtriktade, så vi började snacka och sen så fortsatte vi bara med det. Det var verkligen en slump, menar Ida Andersson.

Ida Andersson
Ida Andersson

Loretta Platts letade just då efter forskare specialiserade inom kvalitativ metod. När Ida uttryckte att den kulturgeografiska institutionen arbetade mycket med just detta inleddes samarbetet. Att arbeta över fakultetsgränserna på det här sättet menar dock Loretta faller sig relativt naturligt.

– Jag har alltid gjort så. Mitt forskningsområde ligger exempelvis mittemellan epidemiologi, sociologi och gerontologi, så för mig är det lätt. Jag tror att det är jätteviktigt, att träffa nya människor och att skapa nya idéer tillsammans.

 Även Ida menar att projektet stärks av att de har olika forskningsområden och bakgrunder.

– För oss så finns det absolut en styrka i att vi kommer från olika perspektiv, exempelvis i hur vi ställer olika frågor, ”vad är det som är intressant här?” Att vi kommer från så väsensskilda miljöer gör att när jag tycker att jag bara hasplar ur mig något, så triggar det nya idéer hos Loretta. Saker är inte lika mycket behäftade med en massa ”det här är redan gjort” eller ”det kommer inte gå på grund av det här eller det här”.