19 maj Dag 1 (onsdag)

13.00 – 13.15 Välkommen och presentation av programmet
13.15 – 14.00 Din fortsatta karriär – hur du optimerar dina möjligheter (Obs! Föredraget hålls på engelska)
14.00 – 14.15 Paus
14.15 – 15.50 Karriär utanför akademien:
14.15 – 14.45 Extern föreläsare
14.50 – 15.50 Tre perspektiv och panel med moderator
15.50 - 16.00 Summering av dagen

20 maj Dag 2 (torsdag) 

09.00 – 12.00 Karriär inom akademien:
09.10 – 09.40 Trygghetsavtalet & tidsbegränsade anställningar inom SU
09.45 – 10.15 Att söka finansiering
10.15 – 10.30 Paus
10.30 – 11.30 Fyra perspektiv och panel med moderator 
11.30 – 11.45 Summering av dagen samt utvärdering 

Karriärdagen kommer att anordnas via Zoom. Länk tillhandahålls senare. Evenemanget genomförs på svenska med undantag för en punkt (se ovan). Det går dock bra att ställa frågor på engelska. För frågor om evenemanget, kontakta utbildningsledare Johanna Lindholm