19 maj, dag 1 (onsdag)

13.00-13.15 Välkommen och presentation av programmet
Utbildningsledarna
13.15-14.00 Life after your PhD – how to optimise your possibilities
Emily Freeland, Fysikum (SU)
Paus 14.00-14.15
 14.15-14.45 Karriär utanför akademin

Karin Åmossa, Chefsutredare, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) (disputerad 2004, Ekonomisk historia, SU)
14.50 – 15.50 Fyra perspektiv och panel modererad av Karin Åmossa 

  • Agnes Ers, Verksamhetsstrateg, Universitetskanslersämbetet (UKÄ) (disputerad 2006, etnologi, SU)
  • Anette Hulth, Biträdande enhetschef, Folkhälsomyndigheten (disputerad 2004, data- och systemvetenskap, SU)
  • Christine Öberg, Advisor Regulatory Affairs, Scandinavian Development Services (SDS) (disputerad 2012, biologi, KI)
  • Martin Isaeus, VD AquaBiota Water Research (disputerad 2004, växtekologi, SU)

15.50 - 16.00 Uppsummering av dagen

20 maj, dag 2 (torsdag)

Karriär inom akademien

09.00 – 09.10 Välkommen till dag 2
09.10 – 09.40 Omställningsavtalet samt tidsbegränsade anställningar inom SU

Carl-Axel Holmberg, arbetsrättsjurist, Personalavdelningen (SU)
09.45 – 10.15 Att söka finansiering
Viviana Stechina, forskningssekreterare, Avd. för forsknings- och samverkansstöd (FS; Office for Research, Engagement and Innovation Services (REIS) (SU)
10.15 – 10.30 Paus
10.30 – 11.30 Fyra perspektiv och panel

  • Diana Garavito Bermudez, lektor, Institutionen för specialpedagogik (SU) (disputerad 2016, pedagogik, SU)
  • David Cardell, lektor och studierektor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (disputerad 2015, barnstudier/tema barn, LiU)
  • Gustaf Hugelius, lektor, Institutionen för naturgeografi (disputerad 2011, naturgeografi, SU)
  • Frantzeska Papadopoulou Skarp, lektor, Juridiska institutionen (disputerad 2014, rättsvetenskap, SU)
  • Modererad av Catharina Sitte-Durling, chef vid Juridiska fakultetskansliet (disputerad 2005, rättsvetenskap, SU)

11.30 - 11.45 Uppsummering av dagen
Utvärdering

Plats och anmälan

Karriärdagen riktar sig till dig som har disputerat eller snart ska disputera vid Stockholms universitet. Evenemanget kommer att anordnas via Zoom. Länk tillhandahålls via e-post senare. Anmälan krävs, länk till anmälan.  

Evenemanget genomförs på svenska med undantag för en punkt (se ovan). Det går dock bra att ställa frågor på engelska. 

Kontakt

För frågor om evenemanget, kontakta utbildningsledare Johanna Lindholm