Humanvetenskapliga området sjösätter i september 2017 ett mentorsprogram för juniora forskare. Inbjudan riktar sig till den som är relativt junior i forskarkarriären och är anställd vid Stockholms universitet som biträdande lektorer, postdoktor eller forskare med ett förordnande eller stipendiefinansiering minst till och med juni 2018. De mentorer som utses kommer från andra institutioner än mentanden och är professorer eller docenter.

Programmet är avsett främst som karriärstöd och mentorerna kommer att fungera som bollplank och rådgivare. Omfattning är på ett år med cirka tre möten per termin.

I september anordnas ett gemensamt uppstartsmöte där programmet kommer att presenteras mer utförligt.

Anmälningar kan skickas av prefekt/föreståndare senast den 31 augusti 2017. I inbjudningarna nedan finns mer information om mentorsprogrammet och var anmälan ska skickas.

Uppstartsmötet för de som anmält sig till mentorsprogrammet hålls den 22 september i lunchrummet i A- huset på plan 2.