Från och med i år kommer Humanvetenskapliga området att skicka ut ett nyhetsbrev till alla medarbetare inom områdets tre fakulteter – Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska fakulteten och Humanistiska fakulteten. Nyhetsbrevet skickas ut en gång per termin och ska innehålla aktuella nyheter som rör Humanvetenskapliga området. Återkommande inslag blir ”Vicerektorernas krönika”, där områdets nytillträdda vicerektorer Astri Muren och Elisabeth Wåghäll Nivre har ordet.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Kontakta nyhetsbrevets redaktör Anna Frykholm, anna.frykholm@su.se.