Camilla Bardel, professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik (ISD) beviljades 93 500 kronor i konferensbidrag från Vetenskapsrådet. Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Bidraget är ett sätt att ge forskare vid ISD möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare. Camilla Bardel organiserar konferensen tillsammans med Christina Hedman, Maria Nilsson, Katarina Rejman och Elisabeth Zetterholm.

– Stödet ska användas till att anordna en internationell konferens om språkdidaktik som vi anordnar för första gången nu, men som vi hoppas ska bli återkommande. Det finns ju många som arbetar med språkdidaktisk forskning, fast på olika sätt. Med den här konferensen vill vi samla dessa forskare, för att lyfta fram fältet och visa på bredden i språkdidaktisk forskning, menar Camilla Bardel.

Camilla är även ordförande för den nya beredningen Samverkansberedningen. Samverkansberedningen har uppdraget att bereda strategiskt viktiga samverkansfrågor i områdesnämnden och har under det senaste halvåret arbetat med strategiska samverkansprogram på uppdrag av vicerektor och områdesnämnden.

– Det går ut på att samla forskare och externa aktörer som arbetar med olika samverkansprojekt inom ett tema. Det första temat som vi nu håller på att etablera är ”kulturarv”, som vi kommer att ha en workshop om nu i december. Under våren kommer vi att sätta igång med nästa tema som är migration och integration. Förhoppningen är att dessa teman ska fortsätta lite av sig själva, att det bildas en plattform och att arbetet fortsätter.

Camilla Bardel menar att det nya med Samverkansberedningens funktion är att dels synliggöra den samverkan som finns, dels möjliggöra nya aktiviteter. Hon betonar vikten av att förtydliga vad samverkan egentligen kan innebära.

– Det är viktigt att ”samverkan” blir ett begrepp som man kan känna igen sin verksamhet i, att det inte bara blir ett modeord. Det har vi jobbat mycket med – att förtydliga vad det för slags samverkan vi arbetar med, att vi syftar på det omgivande samhället, interaktion mellan SU och externa aktörer.