Profilseminarierna utgår från Humanvetenskapliga områdets profilområden. Syftet med profilseminarierna är detsamma som tidigare - att ta upp spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är samtidigt en bra mötesplats för möte med kollegor från området och en inspiration till nya, ämnesöverskridande samarbeten.

Våren 2020:

För närvarande ställer vi in alla arrangemang med fler än 500 deltagare utifrån regeringens beslut. För att minska risken för smittspridning har vi valt att ställa in även detta evenemang.

Det är upp till respektive arrangör av föreläsningar och evenemang som har färre än 500 deltagare att bedöma om de ska hållas som planerat. Universitetet uppmanar alla medarbetare att vara restriktiva med att hålla stora sammankomster. Universitetets Information till studenter och medarbetare om coronaviruset: su.se/corona

Hösten 2020

 • Profilseminarium 4: Hinder och möjligheter för ökad genomströmning i lärarutbildningen
  30 september, kl. 15-17
  Lokal: Online via Zoom
  Läs mer och anmäl dig
 • Profilseminarium 5: Nystartat Forum för Bostadsforskning i Stockholm
  21 oktober, kl. 11-12.30
  Lokal: Online via Zoom
  Läs mer och anmäl dig
 • Profilseminarium 6: Svensk minoritetsislam: en mångfald av tolkningar och praktiker
  26 november, kl 15-17
  Lokal: Online via Zoom
  Läs mer och anmäl dig
Foto: Agneta Holmström

Samtliga seminarier öppna för alla intresserade vid Stockholms universitet. Seminarierna hålls på svenska om inget annat anges. Samtliga seminarier öppna för alla intresserade vid Stockholms universitet. Seminarierna hålls på svenska om inget annat anges. Anmälan (namn + institution) krävs, se länk ovan samt vid varje seminarium i kalendariet.

Inbjudan till varje seminarium skickas ut till prefekterna för vidare spridning. För mer information går det bra att kontakta Jessika van der Sluijs.

Varmt välkomna!