Sektionen har tidigare haft sina lokaler i Frescati backe, men efter att sektionen sommaren 2015 blev en del av Områdeskansliet för humanvetenskap har önskan om en samlokalisering i A-huset varit stark hos alla inblandade.

– Vi inom Sektionen för uppdragssamordning, SUSa, är väldigt glada för flytten till A-huset, säger sektionens chef Ulla Lundström. Att få husera i nya fina lokaler centralt på campus innebär främst att vi  kommer närmare våra kollegor på områdeskansliet men också att få vara mitt i flödet av studenter och medarbetare. Det känns jättebra!

Sektionen för uppdragssamordning finns nu på plan 2 i A-huset. De andra enheterna inom Områdeskansliet för humanvetenskap – kommunikationssektionen, staben samt de humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga  fakultetskanslierna – huserar på plan 5 och 6 i samma hus.

Läs mer om Sektionen för uppdragssamordning.