De sista veckorna före sommaren är det mycket som ska göras – projekt måste slutföras, skrivbordshögarna sorteras och höstscheman färdigställas. Också på området försöker vi bli klara med terminens åtgärdslista.

Etik i forskarutbildningen

På vårens sista sammanträde beslutade områdesnämnden bland annat att från och med höstterminen erbjuda en utbildning om sammanlagt 7,5 hp i syfte att säkerställa inslag om etik i forskarutbildningen vid Humanvetenskapliga området. Beredningsgruppen för forskarutbildning (BUF), med humanistiska fakultetens dekanus Bengt Novén som ordförande, har i samarbete med en arbetsgrupp arbetat fram en modell där utbildningen i forskningsetik och vetenskaplig redlighet består av fem moduler (1,5 hp per modul), där doktorander kan delta i alla eller enstaka moduler. En styrgrupp har inrättats för det övergripande ansvaret för utbildningen och i den ingår professor Staffan Carlshamre, Filosofiska institutionen, professor Petra Lindfors, Psykologiska institutionen, professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Juridiska institutionen samt en doktorandrepresentant.

Stöd till fakultetsövergripande utbildning och ämnesdidaktik

Nytt för i år är också områdets satsning på fakultetsövergripande utbildning. Man kan ansöka om såväl initieringsbidrag som tillfälligt höjd budgetram för fakultetsöverskridande kurser. Områdeskansliet tillhandahåller därutöver extra administrativt stöd. Datum för sista ansökningsdag i höst är den 1 oktober. Stöd för två kurser är redan beviljade i vårens utlysning: dels för en kurs på avancerad nivå om källkritik för humanvetare (Statsvetenskapliga institutionen och Historiska institutionen), dels för en masterkurs i teknisk konstvetenskap (Institutionen för kultur och estetik och Institutionen för data- och systemvetenskap). Området har också, för att främja den ämnesdidaktiska forskningen, beviljat medel till fem projektansökningar med inriktning mot ämnesdidaktik med syfte att skriva fram medelsansökningar till externa finansiärer.

Områdets två strategiska forskningssatsningar är nu i full gång. De sex postdoktorerna inom projektet ”Barn, migration och integration” har påbörjat sina forskningsprojekt, men till satsningen knyts också föreläsningar och en ”vandrande seminarieserie” med flera medverkande institutioner och som är öppna för alla intresserade. Gå gärna in på hemsidan för mer information om höstens program och dela gärna detta i era egna nätverk. Jag vill särskilt flagga för gästföreläsningen med Jacqueline Bhabha, Professor of the Practice of Health and Human Rights at Harvard University, som ska tala om ”Non-Discrimination in Practice: The Child Migrant Challenge to Migration and Child Rights Experts” i Aula Magna den 22 september kl 10.00.

Också satsningen på ”Digital humanvetenskap” har fått en intensiv start, inte minst tack vare en proaktiv och engagerad arbetsgrupp som leds av Uno Fors, prefekt vid Institutionen för data- och systemvetenskap, med work shops, seminarier och dessutom utlysningar av projektmedel. Det har kommit in många spännande och väl motiverade ansökningar, hittills har fyra projekt beviljats – och det kommer att ges nya chanser att söka medel för innovativa projekt inom den digitala humanvetenskapen framöver.

Ny beredning för samverkan

En arbetsgrupp för samverkan inrättades i april för att dels inventera och synliggöra hur vi samverkar med det omgivande samhället, dels följa upp arbetet med arbetslivsanknuten praktik i utbildningarna. Uppdraget resulterade i en intressant rapport och en logisk fortsättning blev att under områdesnämnden inrätta en fakultetsöverskridande samverkansberedning. Den har nu påbörjat sitt arbete, med Camilla Bardel som ordförande, med uppdrag att bland annat föreslå åtgärder för att främja samverkan och föreslå områdesgemensamma satsningar. Området har nu väl fungerande beredningar för all utbildning, för forskningsfrågor och för samverkan. Dessutom har vi en fakultetsöverskridande och mycket aktivt arbetande referensgrupp för rekryteringsfrågor.

Nya profilseminarier i höst

Vårens sista profilseminarium ägde rum 18 maj och handlade om faktatillit och faktaresistens i ett samtal med rektor Astrid Söderbergh Widding och Kerstin Brunnberg (tidigare chef för Sveriges Radio, mottagare av Stora Journalistpriset m.m.) och som leddes av Magnus Bremmer (från Bildningspodden). Efter seminariet bjöds till mingel i härligt försommarväder på Fakultetsklubben. Området bjuder in till nya profilseminarier i höst, bland annat om Mänskliga rättigheter (11 oktober) och Humanvetenskaplig miljöforskning (23 oktober). Alla teman för hösten är inte fastlagda, så idéer till intressanta seminarieämnen tas gärna emot.

Just detta med direkt forskarinitierade seminarier har varit mycket stimulerande att följa. Exempel på detta har under våren varit profilseminarierna kring ”Språk och makt” och ”Brott och straff – i Djursholm och Husby”.

Mentorsprogram för yngre forskare

Vi hade under våren också ett profilseminarium för att undersöka behovet av mentorskap och stöd till yngre forskare. Detta har lett till att vi i september sjösätter ett mentorsprogram för juniora forskare. Nu ligger inbjudningar ute för anmälningar både vad det gäller mentorer och mentander.

Vicerektor Karin Helander
Vicerektor Karin Helander

Men nu hägrar hängmattan och en god bok, promenader i skog och mark, solglitter och regnskurar, spännande resor eller bara koppla av utan fasta tider och inplanerade arbetsuppgifter. För nu, snart, är det dags för lediga dagar och behövlig rekreation.

Tack för den här terminen – och hoppas att ni alla får en fin och avkopplande sommar!

Karin Helander, vicerektor