Under perioden 30 september – 7 oktober är det val av dekaner, prodekaner, vicedekaner samt ledamöter och suppleanter till fakultetsnämnder och områdesnämnder. Onsdagen den 30 september får alla röstberättigade ett mejl med en länk till röstningen. För mer information om valen se respektive fakultets webbsida. 

Humanistiska fakulteten
Juridiska fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten

Läs mer under Valförrättningar vid Stockholms universitet