Vicerektorernas krönika

Om vicerektorerna

Astri Muren

Astri Muren är professor i nationalekonomi och har forskat inom beteendeekonomi och om konkurrensfrågor. Astri disputerade i USA och undervisade där ett par år; hon är verksam vid Stockholm universitet sedan 1992. Utöver forskning och undervisning har hon varit studierektor och ställföreträdande prefekt under många år och sedan 2014 dekan för Samhällsvetenskaplig fakultet.

Elisabeth Wåghäll Nivre är professor i tyska och har en

Elisabeth Wåghäll Nivre

litteraturvetenskaplig inriktning på sin forskning som framför allt fokuserar på tyskspråkiga texter från 1500- och 1600-talen. Elisabeth disputerade i USA och har varit verksam vid flera lärosäten, såväl i Sverige som i USA och Tyskland och har förutom forskning och undervisning ägnat många år åt uppdrag som prefekt, prodekan, dekan – och en kort tid som förvaltningschef vid dåvarande Växjö universitet. Sedan 2004 har hon verkat vid Stockholms universitet.