Nyheter

Nyheter

 • Hög kvalitet på universitetets ämneslärarutbildningar 2020-02-19 Stockholms universitet kommer väl ut i den granskning av ämneslärarutbildningarna som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gjort. Universitetets utbildningar har övervägande hög kvalitet, medan åtgärder behöver sättas in för att kvalitetssäkra ett av undervisningsämnena.
 • ”Publik & Vetenskap” - ny samtalsserie lyfter humanvetenskaplig forskning 2020-02-18 Humanvetenskapliga området startar under 2020 en tvärvetenskaplig samtalsserie, "Publik & Vetenskap", på konsthallen Accelerator. Samtalen är öppna för allmänheten och visar på bredden av den humanvetenskapliga forskning som bedrivs vid Stockholms universitet.
 • Välkommen till konferensen "Brain imaging in the Human Sciences 2020" 2020-02-18 Forskare med intresse för beteende och människans hjärna är inbjudna att delta i den tvärvetenskapliga forskningskonferensen "Brain imaging in the Human Sciences: Expanding Research Opportunities", som går av stapeln den 12 mars, 2020. Konferensen är finansierad av Vetenskapsrådet och anordnas av Stockholm Brain Imaging Center (SUBIC).
 • Bildningspodden live: Om hjärnan 2020-02-18 Vad vet egentligen vetenskapen om hjärnan? Bildningspodden tar tempen på hjärnan tillsammans med Christian Broberger, professor i neurokemi och Hatice Zora, forskare i lingvistik.
 • Humanistiska föreningen utlyser stipendium 2020-02-18 Humanistiska föreningen (HumF) utlyser det årliga RunJanne-stipendiet som kan sökas av doktorander vid Humanistiska fakulteten.
 • Årets Myrdalföreläsare lyfte utmaningar med den amerikanska drömmen 2020-02-18 Michèle Lamont, professor i sociologi vid Harvard University, höll årets Myrdalföreläsning arrangerad av den Samhällsvetenskapliga fakulteten.
 • The Faculty of Social Sciences presents: The 2020 Gunnar Myrdal Lecture 2020-02-17 Michèle Lamont, Harvard University, "Narratives of Hope: Self-Worth and the Current Crisis in American Society and Beyond"
 • Sommarskola i digital humaniora i Oxford 2020-02-17 Är du forskare eller doktorand med behov av ökad kompetens eller intresse för digital humaniora? Riksbankens Jubileumsfond erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 20 platser på en sommarskola i digital humaniora. Ansök senast den 20 februari.
 • Migration och myter i media 2020-02-14 Hur rapporteras migration och integration? Och vilken roll spelar sociala medier i detta – följer sociala medier opinionen eller leder de den?
 • Språkets performativa kraft 2020-02-13 Ett samtal om relationen mellan språk, makt och identitetsskapande och det politiska språkets roll i formandet av världsbilder
 • Visuella gestaltningar och gränssnitt: "Vårt nyaste och kanske öppnaste profilområde" 2020-01-13 I november ägde årets sista profilseminarium rum, denna gång inom profilområdet Visuella gestaltningar och gränssnitt. Profilseminarierna är tänkta att fungera som en mötesplats och inspirationskälla till tvärvetenskapliga samarbeten inom forskning och undervisning.
 • Bilden av religiösa friskolor behöver nyanseras 2020-01-10 Etableringsstopp för religiösa friskolor får i dagsläget inga större effekter. Men debatten om dessa skolor behöver nyanseras. Det menar Jenny Berglund, som är professor i religionsdidaktik.
 • Speciallärarstudent prisad som årets inspiratör 2019-12-20 Hon är hästtjejen som lärde funktionshindrade att rida, utbildade sig till lärare och nu har med sig hunden i Ekebyhovs grundsärskolas klassrum. Med en termin kvar på speciallärarutbildningen fick Denice Sverla ta emot priset som årets inspiratör på Lärargalan.
 • Nytt avtal öppnar för samarbeten inom AI 2019-12-20 Ett nytt avtal mellan Stockholms universitet och Lindholmen Science Park är nu klart. Hela universitetet får därmed tillgång till nätverket AI Innovation of Sweden.
 • Lärarutbildningens nyhetsbrev – det senaste brevet 2019-12-18 Få tips om vidareutbildning och forskning som rör skola och utbildning genom att prenumerera på Lärarutbildningens nyhetsbrev. Läs det senaste nyhetsbrevet här.

KONTAKT

OMRÅDESNÄMNDEN

Postadress
Områdesnämnden för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdesnämndens fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 701" när beställning med faktura görs.

OMRÅDESKANSLIET

Besöksadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Hus A, plan 2 och 3, Frescati
Universitetsvägen 10 A

Postadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdeskansliets fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 652" när beställning med faktura görs.

Kontaktuppgifter till kansliets personal