Arbetsmiljö

Arbetsmiljöhandlingsplan för Områdeskansliet för humanvetenskap (43 Kb) (senast reviderad 2018-02-19)

 

Besluts- och delegationsordning

Besluts- och delegationsordning för Områdeskansliet för humanvetenskap (1586 Kb) (senast reviderad december 2016)

 

Jämställdhet och likabehandling

Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2018-2020 för Områdeskansliet för humanvetenskap (197 Kb) (senast reviderad 2018-02-19)

Åtgärdsplan 2018 för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet Områdeskansliet för humanvetenskap (70 Kb) (fastställd 2018-01-30)

 

Miljö

Miljöhandlingsplan för Områdeskansliet för humanvetenskap (152 Kb) (fastställd 2018-02-19)

Miljörutiner för Områdeskansliet för humanvetenskap (191 Kb) (fastställda 2017-11-15)

 

Resepolicy

Resepolicy för Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap (379 Kb) (senast reviderad oktober 2015)

 

Riktlinjer för tillämpningen av regler för arbetstid och tillgänglighet m.m.

Riktlinjer vid Områdeskansliet för humanvetenskap för tillämpningen av regler för arbetstid (430 Kb) (fastställda 2016-09-02)

 

Verksamhetsplan

Intern verksamhetsplan för Områdeskansliet för humanvetenskap (45 Kb) (fastställd 2018-02-19)