Områdeskansliets kommunikationssektion samlar kansliets olika kommunikationsuppdrag.

Sektionens uppdrag

Områdeskansliets kommunikationssektion ska:

 • ansvara för intern och extern kommunikation av
   - universitetets lärarutbildning
   - den uppdragsutbildning för hela universitetet som samordnas av Sektionen för uppdragssamordning
   - utbildning, forskning och samverkan inom Humanistisk, Juridisk respektive Samhällsvetenskaplig fakultet
   - områdesnivåns verksamhet,
 • i dialog med prorektor, vicerektor, dekaner och områdeskansliledning planera, prioritera och följa upp kommunikationsarbetet,
 • samordna och stödja kommunikationsarbete vid områdets institutioner,
 • föra fram områdets verksamhet och perspektiv i universitetsgemensamma kommunikationsaktiviteter i samarbete med främst Områdeskansliet för naturvetenskap, Samverkansavdelningen och Studentavdelningen,
 • stödja internkommunikationen inom områdeskansliet.

Sektionens medarbetare

Oskar Hansson
Oskar Hansson

Oskar Hansson

Sektionschef och kommunikationsansvarig
Kontaktuppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Bremmer
Magnus Bremmer

Magnus Bremmer

Forskningsredaktör för Bildningspodden, RATS teater och Acceleratorprojektet
Kontaktuppgifter

 

 

 

 

 

 

Anna Frykholm

Vikarierande kommunikatör 2017-08-28 - 2018-07-31

Kontaktuppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna Lundin
Johanna Lundin

Johanna Lundin

Kommunikatör för Humanistiska fakulteten
Kontaktuppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordin
Gunilla Nordin

Gunilla Nordin

Pressekreterare för lärarutbildningarna
Kontaktuppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stoetzer
Maria Stoetzer

Maria Stoetzer

Kommunikatör för lärarautbildningarna, studentrekrytering
Kontaktuppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicole Thorén
Nicole Thorén

Nicole Thorén

Informatör för lärarutbildningarna, Lärarutbildningsportalen
Kontaktuppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Bergfeldt
Andreas Bergfeldt

Andreas Bergfeldt

Tjänstledig 2017-08-28 - 2018-07-31

Informationsansvarig för Samhällsvetenskapliga fakulteten
Kontaktuppgifter

 

 

 

 

 

 

Ytterligare två personer har koppling till sektionen men har inte sin placering där: